Кибела сечена в Prymnessus от областта Фригия

в История

Кибела сечена в Prymnessus от областта Фригия


ЗА ЕДНА РИМСКА ПРОВИНЦИАЛНА МОНЕТА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ФРИГИЙСКАТА БОГИНЯ КИБЕЛА
През последните няколко години в резултат на интензивните археологически проучвания в Аква Калиде – Терма, наред с множество други находки, са намерени и голям брой монети. Откритият по време на разкопките многоброен нумизматичен материал има изключително широки хронологически граници и обхваща периода от средата на IV в. пр. Хр. до началото на ХХ в.

От намерените римски монети интерес представлява псевдоавтономна емисия с името на Prymnessus от областта Фригия в Мала Азия. Prymnessus е един от многото градове във Фригия, които получават правото да издават монети през периода I – III в. Градът започва своето монетосечене още от времето на Август (27 г. пр. Хр. – 14 г. сл. Хр.) и продължава с известни прекъсвания до император Галиен (253-268). Управлението на Галиен бележи и края в издаването на автономни емисии за голямата част от градските монетарници в източните провинции.

Монетата, отсечена в Prymnessus, е намерена през 2015 г. Тя е добре запазена, без корозия и наслоения, открита при изследването на канал. Тегло 4,52 г. и диаметър 24 мм. От нумизматичния материал, открит досега, емисията на този град е от най-отдалечената област, която присъства в монетната циркулация в Аква Калиде през римския период.
На лицето е изобразен околовръстен надпис и бюст на млад мъж, персонификация на Римския сенат, наляво.
На опаката страна е изобразена Кибела с калатос на главата, седнала на трон, наляво, с лявата ръка се подпира на тимпан, дясната е протегната над лъв, седнал долу вляво.

Върху лицевата страна на разглежданата тук монета е представена персонификация на Римския сенат, иконографски тип, който, с изключение на една рядка емисия на Сестос, не се среща в репертоара на градовете в Тракия и Мизия. Това изображение е изключително популярно при псевдоавтономните емисии на градовете в провинция Азия, част от която е Фригия, като надписът и портретът са почти идентични при различните монетарници. Появата на този иконографски тип върху аверса в този регион е свързана с обстоятелството, че Азия принадлежи към т.нар. сенатски провинции, които са се намирали под администрацията на Римския сенат.

Що се отнася до изображението върху реверса, то образът на Кибела се среща и при псевдоавтономните емисии в Мизия и Тракия – например при монетите на Марцианопол.
Тази конкретна монетна емисия се датира по времето на Северите (193-220), период на разцвет на провинциалното монетосечене, през който монетарниците в източните римски провинции значително увеличават своето производство и обогатяват иконографския си репертоар.

Емисиите на някои от многобройните градове във Фригия с автономно монетосечене се срещат изключително рядко на територията на провициите Тракия и Долна Мизия, като обикновено липсват данни за тяхното местонамиране.
От публикуваните досега колективни и единични находки на римски провинциални монети няма известни други монети на град Prymnessus.

Това не само е единственият екземпляр от емисиите на този фригийски град, намерена в днешните български земи, но и единственият намерен при редовни археологически разкопки. Вероятността тази монета да е попаднала в циркулационната среда на Аква Калиде по търговски път е малка. Присъствието в толкова отдалечен район може да се обясни с придвижването на военни части или заселването на ветерани, идващи от района на Фригия в Тракия. Разположени в близост до римската колония Деултум, баните при Аква Калиде са били редовно посещавани от военн лица, много от които ветерани, които давали своя оброк във вид на монети в свещения извор на Нимфите.
М. Доткова, 2019, 254-257.

Обработка:Стефан Пройнов АРТ експерт на антично и древно изкуство

Вижте още от bultimes

Loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар