Побъркаха учениците! В десети клас вече няма да учат „Под игото“ и „Левски“ – Съгласувано с П-ТО?

в България

Побъркаха учениците! В десети клас вече няма да учат „Под игото“ и „Левски“ – Съгласувано с П-ТО? Побъркаха учениците! Поредни промени „на парче“ планират от просветното министерство.

Вместо да вземат цялата програма, която отказва децата да запомнят каквото и да е и ги превръща в папагали, които само преписват и зубрят наизуст, и да я хвърлят в коша, МОН реши да пипне оттук-оттам учебните програми.

Прочутата ода „Левски“ от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов и романът му „Под игото“ вече няма да се изучават от десетокласниците, а в девети клас, предвиждат промени в учебните програми от първи до десети клас включително, публикувани от Министерството на образованието и науката днес.

УПРАВЛЯВЯТ СИ ТЕРИТОРИЯТА! А, вие – какво мислите?

Причината за разместването е желанието на екипа на МОН да се освободи учебно време за десетокласниците, за да могат да се подготвят за националното външно оценяване след 10. клас. Като цяло, намерението на експертите е усъвършенстването и актуализирането на програмите, разясняват от МОН.

Първата група промени са за отпадане на теми, очаквани резултати и понятия. Това се прави по български език и литература (БЕЛ), математика, информатика, философия, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. По география и икономика например отпада понятието „отрасъл“; а по БЕЛ – анотация и делово писмо.

Има промени „на парче“ и в програмата по математика:

Понятието „проста лихва“ вече няма да се учи в V, а в VII клас, а темата „Еднаквости в равнината“ преминава от общообразователна в разширена подготовка.

Нови понятия и очаквани резултати се включват по география и икономика, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Например по география и икономика се въвежда понятието „кръгова икономика“, а по човекът и природата се добавят примерни интегрирани теми за лабораторни работи и проектни дейности в частта „Единство на природата“.ъ

Отпада и изискването за минимален брой оценки за учебен срок по чужди езици в VIII – X клас.

Предложените промени в учебните програми за началния образователен етап са малко и се отнасят до учебните предмети: български език и литература за I – IV клас, изобразително изкуство за I клас, технологии и предприемачество за I – IV клас, родинознание за II клас, човекът и обществото за III клас.

В прогимназиален и първи гимназиален етап са заложени промени по български език и литература за V – X клас, математика за V – X клас, информатика за VIII клас, география и икономика за V – X клас, философия за VIII и X клас, човекът и природата V и VI клас, биология и здравно образование за VII – X клас, физика и астрономия за VII – X клас, химия и опазване на околната среда за VIII – X клас.

И в трите етапа не са предложени съдържателни промени по история и цивилизации, музика и чужд език.

Предлагат се промени във всички учебни програми по физическо възпитание и спорт от I до XII клас, насочени към прецизиране на учебното съдържание, съобразно наличната материалната база, двигателните умения и способности на учениците. Разширява се обхватът на възможните избираеми области по физическо възпитание и спорт.

Промените в учебните програми са свързани с оптимизирането им съобразно възрастовите особености на учениците и с обогатяване на междупредметните връзки. По география и икономика изчисляването на действителни разстояния по карта с помощта на числен мащаб ще се изучава вече не в V клас, а в VII клас, като това е съобразено със знанията, уменията и отношенията, формирани от учебния предмет математика. С цел прецизиране е направена замяна на понятието „стопанство“ с понятието „икономика“.

За по-голяма яснота основните формули за величини и закономерности в учебните програми по физика и астрономия се изнасят в отделни таблици.

Актуализираните учебни програми ще влизат в сила стъпка по стъпка, за да се осигури възможността за осъществяване на разместването между класовете. За учебната 2023 – 2024 година – за I, II, III, IV, V и VIII клас, за 2024 – 2025 години – за VI и IX клас, а за учебната 2025 – 2026 година – за VII и X клас. До одобряването на нови учебници се използват съществуващите.

Предложените промени са в резултат на приключилия цялостен преглед на приложимостта на програмите през 2022 г. Прегледът включваше анкети сред учители върху учебните програми по всички общообразователни учебни предмети от I до X клас, изготвяне на становища на работни групи (по две за всеки учебен предмет, като в екипите участваха и учители, предложени от социалните партньори), анкетни проучвания за мнението на учениците за обучението по общообразователните учебни предмети, включително и професионално социологическо проучване (с мнението на родителите и учениците за учебното съдържание в I – X клас), припомнят от МОН. Част от прегледа беше и дискусията с депутати от Комисията по образованието и науката в 48. Народно събрание.

Имаше даже срещи и консултации с методиците и психолозите, на които се обсъждаха резултатите от становищата и анкетите.

Loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар