Стефан Пройнов: Асимилация на Траки и Скити

в История

Стефан Пройнов: Асимилация на Траки и Скити


Стефан Пройнов: Асимилация на Траки и Скити продължава столетия. Има множетво исторически източници от които ние разбираме какъв е бил битът и начинът на живот между тези племена. Аз Стефан Пройнов смело твърдя, че древните Скитски обичаи и ритуали с времето отстъпват на тракийските, славянските и прабългарските докато този народ е претопен през годините с много влияния от външни племена, малко по малко са умаломощавали скитските обичаи и навици и привички.

Пройнов: Да ви разкажа за Скитите.

Скитите основно са се делили на няколко типа според битът си като едните са скотовъдци – с номадски тип на битуване. Те заедно със свойте стада от овце, кози и коне са се местили на различни пасища заедно със семействата си и са живели на табуни и преместваеми къщи често са правели землянки и дори някой от каруците им са пригодени за това. Временно според сезона и пашата са се местили на благодатни за тяхният добитъкът като на места все още този бит се среща в Монголия. Техните коне са били пищно окрасени със седла с много цветове и пера със зооморфни апликации, а самите скити са били доста сплотени племенни общности. Имали са свещенни земи на дедите им там кадето са изграждали техните погребални могили. Другият тип са ловци – те са по-войнствени и опитни стрелци и ездачи също като траките са вярвали в задгробен живот, били са изкусни ездачи с атрактивни и ловки премятания на коня те са обтрелвали дивеча, с който основно са се прехранвали и днес по руските земи се срещат такива наследници например джигитите. Правели са си уникални татуировки, с които са се вричали в задгробен живот и вярност като са вярвали, че по тези татуси ще се разпознаят на онзи свят.

В Русия и до днес е възприет този модел на комуникация с татуировки предимно в мафията им и в затворническите среди имат точно определени символи, които означават точно определени неща дори празните места по телата на мафиотите показват какви искат да станат и да имат там точно определен символ. Скитите изобретяват малкият къс лък, който е удобен за стрелба от кон, който по-късно ще преобърне ходът на историята взаимстван от Аварите по времето на Аварският хаганат.

Някои са слагали и капка отрова във върховете на стрелите за по-бързо омъртвяване на жервата с нервнопаралетична отвара приготвена от извлеци от животни и разстения. Били са храбри воини, които при племени войни преди битка са слагали сноп коноп- канабис в огъня и са вдишвали от димът, което показва тяхната привързаност с мистичното и им е давало още храброст и те като траките са вярвали в мистерии. Късият скитски меч е тракийско оръжие, по-късно е заменено от махайрата, което пак е тракийско оръжие.

Стефан Пройнов: Основно историческите извори за Скитите са от Херодот, но ето още една връзка с траките:
В Добруджа, в приблизително същия период, в който е живял Канит III-ти през II-ри век преди Христа, са властвали и други благородници с особени имена. Като пример могат да се посочат царете Адраспос и Хараспос. И двата антропонима съдържат частицата аспос, която всъщност е древна тракийска дума за кон. Срещаме я в епитет на Тракийския конник – Ут-аспиос.

Няма как критиците да поставят под съмнение култът за тракийският конник. Не можем да пренебрегнем факта, че в късният си период Скитите са говорили и алански език от 400 – 1000 г. Като наследник на аланския език се смята съвременният осетински език, говорен в Северен Кавказ. Именно канабисът е с произход от Кавказките планини именно и от там са го донесли най-вероятно те по нашите земи. Необходимо е да се отбележи, че източниците за скитски и сарматски са съвършено различни.

Скитската лексика се е запазила най-вече в отделни глоси и лични имена, докато речниковият състав на сараматския е почти напълно запазен в осетинския език, Но трябва да признаем, че много тракиски думи присъстват в скитският език.

Ето и списъкът на Скитските царе , вижте имената им:
• Грюндерхерос Таргитай, син на Зевс и една речна нимфа на речния бог Бористéнēс (митичен)
• Липоксай, Арпоксай и Колаксай, синове на Лейпоксай или Таргитай, родоначалници на скитски племена (митични)
• Ішпакай (679 – 674/3 пр.н.е.) по време на управлението на Асархадон, царът на Асирия (680 – 669 пр.н.е.)
• Партатуа (~673 – 654, 645 пр.н.е.), по време на управлението на Асархадон
• Мадий, ок. 616 пр.н.е., син на Партатуа
• Идантхйрос/Скйтхарб, ок. 514 пр.н.е.
• Ариант, прави преброяване на населението
• Савлийс, 6 век пр.н.е.
• Ариапейт, 6 век пр.н.е.
• Есквилес, негов син
• Ариапиф
• Спаргапейт Спаргапиф от племето Агатирси
• Лик, син на Спаргапиф
• Гнур, 7 – 6 век пр.н.е., син на Спаргапиф
• Савлий, син на Гнур
• Иданфирс, син на Савлий
• Скил (пр. 424 пр.н.е.), син на Ариапейт и една гъркиня от Истрос. Свален, понеже е против старите традиции и бяга при тракийския цар Ситалк
• Октамасад, 446 пр.н.е., брат на Скил

Ди драхма на Атей- знам и мястото и дори…

• Атей (358 – 339 пр.н.е.)
• Ариант

• Агар, съюзник на Сатир II от Боспорското царство, 4 век пр.н.е.
• Канита, 3 век пр.н.е.

Канит.

• Сайтаферн от племето Сай, 3/2 век пр.н.е.
• Скилур, втората половина на 2 век пр.н.е., основава Неаполис (Крим)
• Палак, края на 2 век пр.н.е.
• Фарнак II, цар на Боспорското царство от 63 до 47 пр.н.е.
• Савмак, бивш роб на Перисад V, вожд на въстание (108/107 пр.н.е.) в Боспорското царство
• Аргунт, 244 г.

Тези царе са живели в благоденствие, защото монетите, които излизат по нашите земи са в добро качество, не са се търкали много тържижаща и кесии от качествен метал са направени бронзовите и сребърните. Все пак Херодот твърди, че траките са достигали до Индия, което на практика доказва скитските племена са управлявани от тракийски гени, но съвременият прочит в родоотстъпническите акадимични среди не търсят доказателства в тази посока, а напротив поставят всичко Българско под съмнения докато го потулят в някой архив. През вековете ние сме претопили не малко народи и следи има и на днешната карта като населени места носещи имена като Куманово, Аврен и много други не случайно в османската империя сменят имената на областите и населените места като това е част от процесът по асимилация.

Месният ендимичен фолклор обаче носи белезите на миналото си и често това е ясен знак за асимилацията през вековете в даден регион. За съжаление ние сме наследници на един велик народ, който генетично му е заложено май да се дели и себеотрича, да се противопоставя, а не да се единява. Ако Траките се бяха обединили срещу Александър нямаше да бъдат покорени.

Харасп

Докато когато Цар Дарии стига до голямата Скития излизат вождовете на Трако-Скитските племена и му казват „ако искаш да видиш силата и моща на народът ни оскверни гробниците ни“ и той се прибира с подвита опашка.

Дарии

Огромна територия са владеели тракийските племена, но са били разделени и днес Българите сме такива разделени и не тачим историята си. За това и винаги ще сме поробвани, защото все не вярваме.

Стефан Пройнов: Знам, че ще бъда охулен за тази публикация, но знам и че дълбоко във всеки един от нас има гените на Тракийските и Прабългарите и ако Аспарух и братятата му, които също са създали много държави, асимилирайки скитските общноти е казал „от земята Българска и камък няма да дадем“! Днес всичко се изнася, продава и раздава, днес ние нямаме национална Гордост, а има ли друг народ по света с такава кървава история питам аз? Нима нямаме с какво да се гордеем, за какво да милеем, нима нямаме какво да тачим и да предадем на идните поколения? Нима това не е дълг на всеки един от нас да тачим и съхраним историческото си наследство?

Стефан Пройнов, експерт по антично и древно изкуство, ви казвам че няма друг народ като нашия! Погледнете какви сме били и изправете гордо глави, спрете да се самоотричате и да бъдете чуждопоклонници. Америка е господар на света с двеста-годишна история, абе хора дето се казва „на баба ми гардероба е по-стар от тази държава! Русия е другата велика сила, нима не сме им дали духовност и език?

Кирилицата – войните на Кирил и Методий са покорили над 350 000 000 човека по света, нима и това е лъжа?
В миналото ни е заровен и отговорът на нашето бъдеще стига археолозите да го преведат в национален интерес този код . Дали е имало асимилация на Траки и Скити ли? Да, имало е и този процес е бил много дълъг, но накрая идва Аспарух и всички ставаме Българи!

Виж повече на Бултимес Инфо!

Loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*