Пощата заменя чиновника зад гишето

в България

Пощата заменя чиновника зад гишето Чрез пощите хората ще имат достъп до административни услуги.

Промяната е част от необходимите реформи, за да получил 724 млн. евро от ЕС
Хората ще ползват електронни услуги на администрацията през офисите на “Български пощи”

Няма да има телемедицина

Пощите ще заменят държавния чиновник зад гишето. Хората от малките населени места, вместо да ходят до по-голям град, за да ползват определени административни услуги, ще могат просто да отидат до пощата. Това става ясно от данни за напредъка по изпълнението на мерките, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

За да получим следващия транш от 724 млн. евро от ПВУ, трябва да бъдат изпълнени 66 мерки и реформи. Една от тях е цифров преход на “Български пощи”, който да позволи предоставянето на комплексни административни услуги за хората в пощите в страната.

За изпълнението на тази реформа неотдавна Министерският съвет прие промени в Закона за електронното управление. С тези промени ще бъде дадена възможност за предоставяне на електронни услуги от администрацията чрез посредник. Наред с това ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставят онлайн. “Български пощи” ще влязат в ролята на посредник между хората и чиновниците. Така хората в малките населени места, които не използват информационни технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налага да пътуват до по-голям град, за да ползват някаква административна услуга чрез чиновник, който стои зад гише.

За ползването на административната услуга в пощата хората ще плащат. Но тъй като онлайн услугите ще бъдат по-евтини, реално като платят за електронната услуга и таксата за пощата, цената ще бъде същата, както ако отидат в офиса на съответното ведомство. Само че няма да губят време и пари за пътуване. Например, ако таксата за получаване на някакво удостоверение или подаване на заявление е 20 лв., цената за онлайн ползване на услугата ще бъде 18 лв. А ако човек реши да ползва електронната услуга чрез посредничеството на поща, ще трябва да плати такса от 2 лв. Служителят в пощенската станция ще проверява личната карта на човека, което ще осигурява същата сигурност, както ако човек отиде лично до гишето на някой държавен служител.

Хората, които могат сами да ползват електронните услуги и не им е необходим посредник, ще плащат по-ниски такси при онлайн общуване с администрацията. Електронните услуги ще могат да се заявяват без електронен подпис от гражданите – за да ги заявим ще е нужно само да влезем в сайта на съответното ведомство със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма. Целта е да използване електронните услуги през мобилния си телефон.

Първоначално беше обсъждано в пощите да предоставят и услугата телемедицина. Това означава консултиране с лекар от разстояние, чрез свързано с интернет устройство – компютър, таблет или смартфон. Тоест хората от малките населени места да могат да разговарят с лекар от разстояние през компютър, който стои в пощенската станция.

Но направеният анализ е показал, че възлагането на пощите на услуги по телемедицина и биометрични данни противоречи на националното и европейско законодателство. Затова на “Български пощи” ще бъде възложено само предоставянето на административни услуги.

Обучават хората за цифровите технологии

Прехвърлят книгите в библиотеките на дигитален формат
Сменят обзавеждането в психиатриите

Ще бъде създадена виртуална платформа за електронно обучение, където хората ще могат да придобиват базови знания за информационните технологии.

Книгите в библиотеките, музейните колекции и архивите в страната ще бъдат прехвърлени в цифров формат. Това е част от мерките, които трябва да бъдат изпълнени, за да получим следващия транш по ПВУ.

Ще бъде създадена и електронна платформа за обучение на пълнолетните граждани в областта на цифровите технологии. На тази платформа хората ще могат да придобиват базови знания за информационните технологии, които все повече стават необходими в ежедневието. Целта на всичко това, заедно с предоставянето на повече електронни услуги за гражданите и бизнеса, е реално въвеждане на електронно управление, което ще пести време на хората.

Сред реформите, които трябва да бъдат извършени, е и повишаване привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната. За целта ще трябва да бъдат направени промени в нормативните актове, но по въпроса досега само са направени експертни срещи.

Покупката на вертолети за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха също е сред мерките, които трябва да бъдат изпълнени, за да получим пари по ПВУ. Ще трябва да бъде подобрено и обзавеждането в лечебните заведения за психиатрична помощ.

Нова възможност за малки и средни дружества

Правят фирми и с 1 ст. капитал
Няма строги правила

Възможността за създаване на изцяло нови търговски дружества е част от мерките по Плана за възстановяване и устойчивост.

Създаване на възможност за регистриране на изцяло нови дружества с променлив капитал чрез промени в Търговския закон е сред условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да получим следващия транш по Плана за възстановяване и устойчивост.

Целта е да се улесни набирането на капитал от стартиращи фирми в сферата на информационните технологии.

Новият вид търговски дружества ще бъдат наричани “дружества с променлив капитал” или ДПК. Характерното за тези дружества е, че няма да има почти никакви законови изисквания по отношение на капитала и управлението им.

Капиталът на ДПК може да бъде и една стотинка. Общото събрание на дружеството ще взима решенията за издаване на права за придобиване на дружествени дялове. Как точно ще става издаването и упражняването на правата за придобиване на дружествени дялове ще трябва да бъде посочено в дружествения договор, с който самото дружество е създадено.

Дружества с променлив капитал ще могат да бъдат само малки и средни предприятия. Това са дружества с персонал под 250 души, които имат годишен оборот до 97,5 млн. лв. или активи до 84 млн. лв. Ако едно ДПК се разрасне и вече не отговаря на тези условия, ще трябва да се пререгистрира в някое от досега познатите дружества, например в акционерно дружество.

Loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар