Стефан Пройнов: Има ли нужда от нов закон за търсачи и нумизмати?

в България/История/Новини

Стефан Пройнов: Има ли нужда от нов закон за търсачи и нумизмати?


Според Вас има ли нужда от нов закон за търсачи и нумизмати с по-облекчен режим, в който да има ясни правила и ясни последици при нарушаването им. Според сега действащото законодателство Хората практикуващи металдетектинг хоби са третирани като престъпници, а нумизматите, колекционерите и любителите на археологическите артефакти са третирани като престъпници, които притежават забранени от закона археологически обекти.
Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 112 от 1995 г.) Паметниците на културата са общонародно достояние и се намират под закрилата на държавата. Собствеността върху тях може да бъде държавна, общинска, на юридически и физически лица.

Какво става думичките физически лица?

В повечето държави това е уредено със закон и хората търсят предмети по определени правила и след режим на регистрация тук нещата допират до морал и етика дали ще прескочат тънката граница. Трябва и да има строго регламентирани правила къде и как може да се ходи с металдетектор.
ИЗДИРВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Недвижими паметници на културата са:
1. всички археологически обекти, градежи и паметни места и принадлежащата им декоративна и художествена украса на територията и в акваторията на Република България;
2. обявените по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 и декларираните от Националния институт за паметниците на културата.
Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 45 от 1989 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 1990 г., отм. – ДВ, бр. 112 от 1995 г.)
Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 112 от 1995 г.) Лицата, които са открили или намерили паметници на културата, са длъжни в седмичен срок да съобщят за това в съответната община или кметство или на най-близките музеи.
(Изм. – ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лица, предали на музеите движими паметници на културата или съобщили ценна информация за тях, се възнаграждават по ред, установен от министъра на културата.
Укритите паметници на културата се изземват в полза на държавата.

Има няколко дружества, които придават някаква легитимност на търсачите и достъп до специализирани адвокати компетентни по темата, но е добре този проблем да бъде подложен на по-голямо обществено обсъждане и да се изработи закон, който да гарантира спокойното практикуване на всяко едно хоби без да се нарушават интересите на държавата и да не се докосват археологическите обекти, в които самите археолози също използват металдетектори.

Трябва закон, в който всички да са равни не едните по-равни, а другите престъпници.
По-ясни дефиниции на Археологически обект и тяхното право на притежание пример на пра баба ми кирпичената стена паметник на културата ли е и унаследяването на имота прави ли ме престъпник пита Стефан Пройнов?
Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Паметник на културата е всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост.

Все пак в много държави тези неща са урегулирани със закон и не малко хора практикуват хобито си. Промяната на политическата среда в момента може да доведе и до промяна в закона тази тема засяга животът и битието на много хиляди Българи и аз Стефан Пройнов съм отворен за дебат по темата, отворен съм за иницииране и на работна група, която да предизвика широко обсъждане по темата и привличане на юристи и прависти за участие в писането на нов закон заедно с политиците както и хора от научните среди може да се сложи край на тези гонения и да се сложи ред в хаоса. Ако някой иска да участва нека се свърже с мен, отворен съм за дебат и търсене на решения на проблема с всички институции и общности ангажирани с този проблем за опазване на историческото богатство на България с ясни правила и закон, който да гарантира правата и задълженията на всички.

Явно моментът е назрял да си кажем онази приказка, че „едно дете докато не се разплаче и не му дават мляко”. Време е за действия, в крайна сметка трябва закон избран от хората за хората.

Какво трябва да се промени според Вас?

Виж още: bultimes.info

Loading...

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

Вашият коментар

Your email address will not be published.

*

Последни от България

Отидете горе